Slovak chemistry server

w w w . c h e m i a . s k
Slovensky server venovany chemickemu priemyslu

Linky:

English version

Chemicke tabulky

Periodicka tabulka prvkov

Prevod jednotiek

Konstanty

Kalkulacka molovych hmotnosti

Viskozita

Hustota

Tepelna kapacita

Index lomu


Rozpustnost


Vlastnosti vodnej pary

Vzdelavanie

Chemicky priemysel

Hladate si pracu

Diskusne forum

Media

Historia stranky


 

Konstanty:
Nazov konstanty Symbol Hodnota Jednotka
Avogadrova konstanta Na

6,0221367  1023

mol-1
Bohrov polomer ao 5,29177249  10-11 m
Bohrov magneton mB 9.2740154  10-24 J.T-1
Boltzmannova konstanta kB 1,380658  10-23 J.K-1
Naboj elektronu e 1,60217733  10-19 C
Faradayova konstanta F 9,6485309  104 C.mol-1
Gravitacna konstanta G 6,67259  10-11 m3.kg-1.s-2
Gravitacne zrychlenie g 9,80665 m.s-2
Hartreeho energia EH 4,3597482  10-18 J
Hmotnost elektronu me 9,1093897  10-31 kg
Hmotnost protonu mp 1,6726231  10-27 kg
molovy objem idealneho
plynu
(p=101325Pa,T=273.15K)
V0 22,71108 l.mol-1
Planckova konstanta h 6,6260755  10-34 J.s
Plynova konstanta R 8,314510 J.K-1.mol-1
Rychlost svetla c0 299792458 m.s-1
Rydbergova konstanta Rinf 10973731,534 m-1

Projekt www.veda.sk:


 

Akekolvek pripomienky posielajte sem.

KRONIKA - kniha návštev zadarmo

TOPlist

Tento projekt je súcastou projektov rozvoja a propagacie slovenskej vedy na internete zdruzených pod web doménou www.veda.sk.
Projekt
www.chemia.sk bezi vdaka podpore firiem A-zet, Akronet, Lox Technologies, Visoft a dalších ludí, ktorí sú ochotní venovat svoj volný cas na jeho rozvoj. Akákolvek dalšia pomoc z vašej strany je vítaná ci už vo forme financnej alebo materiálnej pomoci. Projekt www.chemia.sk presahuje daleko možnosti pár jednotlivcov a tak v prípade, že máte záujem podielat sa na rozvoji tohto sajtu, radi vás medzi nami privítame.

Copyright © 1999 Rudy Haraga a kolektív. Všetky práva vyhradené.
WebDesign © 1999 Rudy Haraga & Viktor Ištok
Akékolvek kopírovanie údajov uvedených na stránkach www.chemia.sk je možné až po písomnom súhlase tvorcov tohto sajtu. Autori nezodpovedajú za prípadné škody spôsobené prezeraním týchto stránok ani za prípadné chyby v zverejnených údajoch. V prípade, že sa chcete dozvediet viacej o autorských právach v podobe zákona, navštívte sajt www.copyright.sk .

Dakujeme Vám za návštevu sajtu www.chemia.sk